21. ročník medzinárodnej konferencie

Age Management SALON 2024

18. apríl 2024

Hotel Sorea Regia, Kráľovské údolie, Bratislava

Podporujte svojich zamestnancov v procese ich pracovného života od vstupu na trh práce až po senioritu, pretože bez vzdelaných, zdravých a motivovaných zamestnancov v každom veku je prosperita organizácie ohrozená. 

Pripravujeme

Pripravujeme

Pripravujeme

Pripravujeme

Generálny partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Mediálny partner