PRE ČLENOV SAAM

Záujemcom o oblasť age managementu ponúkame možnosť stať sa našim členom.

Okrem rôznych benefitov získajú príležitosť byť súčasťou komunity  profesionálov v oblasti a podieľať sa na rozvojových aktivitách asociácie.

Členstvá v asociácii

Hlavné delenie členstva sa odvíja od veľkosti subjektu, ktorý sa stáva členom asociácie. Pre členov je ďalej možné zvoliť si úroveň služieb, ktoré má člen v pláne využívať.

Služby, ktoré poskytuje Slovenská asociácia age managementu (SAAM) sa dajú rozdeliť do niekoľkých  okruhov.

  • Osveta o prínosoch age managementu pre pracovný cyklus
  • Vzdelávanie a nadobúdanie kompetencií v oblasti age managementu
  • Služby pre implementáciu a prevádzku koncepcie age managementu v organizáciách a komunitách
  • Nástroje na riešenie úloh spojených so zavedením age managementu do praxe organizácií
  • Autentické inovácie a transfer inovácií zo sveta do lokálnych podmienok

Ročné členské poplatky

Základné členstvo:

  • Súkromné osoby, študenti, SZČO, 50 € (do 9 zamestnancov)
  • Malé organizácie (10 -49 zam) 100 €
  • Stredné organizácie  (50-499 zam) 150 €
  • Veľké organizácie (500-999 zam) 300 €
  • Veľké organizácie nad 1000 zamestnancov 400 €

Prihláška za člena

Členovia SAAM majú prístup k exklizívnemu obsahu. Prístup prideľuje správca portálu na základe členstva a prijatej požiadavky na vytvorenie používateľského prístupu.

S vytvoreným kontom je možné prihlásiť sa do členskej zóny. Linka na zónu je tu: Členská zóna

Obsah vyhradený členom výkonných orgánov ako sú členovia výkonného výboru a členovia jednotlivých rád a poradných orgánov.

Pre prihlásenie kliknite sem: Zóna orgánov SAAM

Registračný formulár uchádzača o členstvo v Slovenskej asociácii age managementu