PROJEKTY

logo_03

Projekt Erasmus +

WORK ABILITY MANAGEMENT (WAM)

Projekt strategického partnerstva Erasmus+ Work Ability Managment (WAM) sa zameriava na riešenie problematiky podpory zamestnávania starnúcich zamestnancov a ich pracovnej schopnosti, ktorá sa vekom mení.

Hlavným zámerom navrhovaného projektu je:

 • sociálne začlenenie,
 • aktivity smerujúce k podpore pracovnej schopnosti zamestnancov aj osôb aktuálne
  nezamestnaných,
 • odstraňovanie vekovej diskriminácie u starnúcich zamestnancov,
 • podpora rodovej rovnosti a hľadanie nových inovatívnych prístupov pre udržanie vlastnej zamestnateľnosti prostredníctvom vzdelávacích a poradenských aktivít.

Konzorcium, ktoré projekt realizuje, tvoria odborné pracoviská, ktoré sa problematikou konceptu pracovnej schopnosti dlhodobo zaoberajú:

 • Age Management z.s.
 • Blik Op Werk z Holandska
 • Arbeit und Zukunft (Asociácie Práca a budúcnosť) z Nemecka
 • National Public Health Center (NKK – Národné centrum verejného zdravia) z Maďarska
 • Slovenská asociácia age manažmentu, o.z.

Cieľom navrhovaného projektu je:

 • prepojiť odborné európske pracoviská, ktoré sa problematikou pracovnej schopnosti a age managementu zaoberajú,
 • vzájomne zdieľať ich používané metódy a spoločne vyvinúť nové produkty so zameraním na individuálne potreby zamestnaných aj nezamestnaných osôb, vrátane podpory prostredníctvom digitálnych technológií.

Cieľovou skupinou projektu sú:

 • lektori / poradcovia / facilitátori
 • ďalší experti pôsobiaci v oblasti vzdelávania dospelých a kariérového poradenstva.

Výstupy projektu:

 • elektronická publikácia “Podpora starnutia na pracovisku”, ktorá bude zhromažďovať opis metód, nástrojov, príkladov dobrej praxe, vyučovacích metód, vzdelávacích programov a analytických nástrojov partnerských organizácií v oblasti podpory pracovnej schopnosti vrátane oblasti poradenstva vo všetkých zapojených krajinách,
 • metodika na riadenie pracovnej schopnosti pre cieľovú skupinu osôb zamestnaných alebo ktorí plánujú zmenu profesie
 • metodika na riadenie podpory pracovnej schopnosti pre cieľovú skupinu osôb nezamestnaných
 • webová platforma “Digitálny kouč”, ktorá má za cieľ mapovať potenciál človeka, podporovať učenie a plánovanie a učiť ho riadiť zmenu profesie.

Dňa 16. februára bolo pracovné online stretnutie k projektu Erasmus+ s partnermi z ČR, Holandska, Maďarska a Nemecka. Dokončuje sa OUTPUT1 a pripravuje sa OUTPUT2 projektu WAM.