O NÁS

Age management (manažment veku)

Zjednodušene povedané, ide o riadenie ľudí s ohľadom na ich vek, schopnosti a pracovný potenciál. Age management sa zameriava na priebeh životných etáp človeka na pracovisku, jeho meniace sa kompetencie, hodnoty, zdravie, postoje a motiváciu. Zahŕňa všetky vekové skupiny zamestnancov od absolventov škôl až po pracujúcich dôchodcov.

Z histórie

roku 2013 som v súvislosti  s prípravou konferencie HR Salon navštívila kolegov v Prahe v Asociácii inštitúcií vzdelávania dospelých ČR. Náhodou som sa tu  stretla s pani Ilonou Štorovou,  ktorá pre asociáciu pripravovala projekt o Age managemente. Bola to presne téma, ktorú som nevedela dovtedy pomenovať. Vysvetlila mi, čo je cieľom projektu.  Dohodli sme sa, že začneme spolupracovať a šíriť osvetu aj na Slovensku.

Bola to pre mňa silná inšpirácia, založila som preto v roku 2014 združenie Manažment veku, o.z. (age management/AM) ako partnerskú organizáciu českého Age management, o.s.

Odvtedy sa aktívne naša spolupráca  rozvíja. Pozvala som Ilonu na konferenciu HR SALON 2013, kde prvýkrát prezentovala tému age managementu na Slovensku. Pripravujeme spoločne programy pre HR, každoročne konferenciu Age management SALON, diskusné fóra a ďalšie aktivity.

Tieto konferencie začali postupne spájať ľudí, ktorí sa témou zaoberali každý po svojom. Tak sa vytvorila užšia spolupráca združenia Manažment veku, o.z.  s  občianskym združením Bagar, o.z., neziskovou organizáciou Aptet n.o. a VKC Intenzíva, s.r.o., ktorých zámerom bolo osloviť  všetkých, ktorých téma zaujíma, riešia problémy súvisiace so starnúcimi zamestnancami,  nezamestnanými,  pracujúcimi seniormi alebo absolventmi škôl s ohľadom na demografický a technologický vývoj.

Tieto subjekty sa stali aj zakladateľmi SAAM.

Vznik Slovenskej asociácie age managementu (SAAM)

Postupne sa vytvárala komunita okolo tejto problematiky, keď užšia skupina spolu s Ilonou Štorovou dospela koncom roku 2016 k založeniu Slovenskej asociácie age managementu, o.z., ktorej zámerom je stať sa partnerom významných organizácií v súkromnom aj verejnom sektore, zamestnávateľských zväzov a združení na Slovensku. Súčasne vznikla aj sesterská asociácia ČAAM.

Darí sa nám spolupráca s Asociáciou vzdelávania dospelých SR, Republikovou úniou zamestnávateľov, EPALE, Biomedicínskym centrom SAV a plánujeme otvárať spoluprácu s ďalšími partnermi. 

Minulý rok pripravil rezort práce Národný program aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030, kde sme sa za SAAM a AM aktívne zapojili.

Osveta je veľmi úzko spätá s oblasťou kultúry, kde vidíme tiež veľký potenciál. Je potrebné oslovovať ľudí vo všetkých oblastiach, regiónoch, pretože čím viac si budú uvedomovať význam age managementu, tým významnejšie môžu zlepšiť svoj pracovný aj súkromný život.

SAAM sa stala r. 2020 partnerom projektu Erasmus+  Work Ability Management.  Zaoberá sa pracovnou schopnosťou, ktorá sa postupom veku zamestnanca z rôznych dôvodov mení. Ide najmä o nové technológie, zdravie, vzdelávanie, zručnosti a motiváciu. Je dôležité povedať, že sa tieto zmeny dajú merať a je možné ich zvládnuť. Musí sa však vedieť, ako na to. Nejde pritom o žiadnu veľkú novinku, krajiny ako Fínsko, Nemecko či Holandsko sa tým zaoberajú už desaťročia.

jarvis_5fb51439498ec7e5f9115a6d
logoage

Poďakovanie 

Ďakujem za seba, kolegov a partnerov Mgr. Ilone Štorovej, riaditeľke Age Management z.s. a prezidentke ČAAM za jej dlhoročnú podporu, pomoc  a trpezlivosť, za  poskytnutie ich know-how a odbornú  garanciu vzdelávania v AM na Slovensku. 

Všetci si uvedomujeme, že to je beh na dlhú trať, ale začína sa nám dariť (aj keď pomaly) spoločným úsilím šíriť povedomie o age managemente na viacerých frontoch v SR.

Ďakujem AIVD SR za túto cenu, veľmi si to vážim. Verím, že sa nám bude spoločne dariť vzdelávanie v tejto oblasti, aby sme pomohli šíriť osvetu a informácie o koncepte age managementu a jeho využívaní v praxi.

Ilona Hegerová

Video z odovzdávania cien si môžete pozrieť TU.

 

Informácie o AM, vzdelávaní, rôznych akciách a projektoch nájdete na týchto prepojených (sesterských) stránkach:

SAAM + ČAAM www.agemanagement-eu.com

www.agemanagement.sk a www.agemenagement.cz

hegerova

PaedDr. Ilona Hegerová

riaditeľka SAAM

predsedkyňa rady AM