Národný program aktívneho starnutia 2021-2027

Slovenská asociácia age managementu sa zapojila v roku 2021 do prípravy projektu Národný program aktívneho starnutia 2021-2027. Je gestorom niektorých opatrení, ktoré sa týkajú aktívneho starnutia zamestnanca v pracovnom procese od vstupu na pracovný trh až po senioritu. Ďalšie informácie budeme priebežne dopĺňať, keď sa rozbehne projekt. Predpoklad jar 2024. 

Opis programu