PARTNERI

Age Management z.s.

Je nestátní nezisková organizace založená v roce 2013 a věnující se výhradně problematice agemanagementu

https://www.agemanagement.cz/

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied

http://www.biomedcentrum.sav.sk/

EPALE

EPALE – Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

https://epale.ec.europa.eu/sk

Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike

Ambasádor vzdelávania dospelých na Slovensku i v zahraničí

Združuje inštitúcie, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním dospelých. Už 30 rokov pomáha členom rásť a presadzovať ich záujmy. Prináša inovácie, tvorí medzinárodné partnerstvá a aktívne prispieva k rozvoju vzdelávania dospelých na Slovensku i v zahraničí.

https://aivd.sk/
https://aivd.sk/age-management-uptake/
https://invisiblewave.eu/