Trvalo udržateľná
zamestnanosť
v každom veku

pre zamestnávateľov | poradcovjednotlivcov

PONUKA

Pre zamestnávateľov

Ako podporovať starnúcich zamestnancov v organizácii?

Pre poradcov

Staňte sa profesionálom v oblasti age managementu!

PRE JEDNOTLIVCOV

Uvažujete o zmene svojej profesie  alebo ste ohrozený na trhu práce?

AKTIVITY

ČLÁNKY A VIDEÁ

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA AGE MANAGEMENTU

logo_03

Vzhľadom na demografický vývoj na Slovensku ale aj v okolitých krajinách sa vytvorila skupina, ktorá navrhla založiť asociáciu na Slovensku a súčasne aj v ČR, aby rozvíjali spoluprácu, vzájomne sa inšpirovali a riešili problémy.

Slovenská asociácia age managementu (SAAM) je súčasťou unikátneho česko-slovenského projektu, zameraného na riešenie problematiky starnutia obyvateľstva.

http://www.agemanagement-eu.com/

PARTNERI