PROJEKTY

Cieľom našej asociácie je, okrem iného,  zapájať sa do projektov, ktoré podporujú inšpiráciu a nové pohľady v oblasti age managementu. Uvedomujeme si, že medzinárodná spolupráca má veľký význam pre rozvoj našich zamestnancov, manažérov, HR, odborníkov v rôznych oblastiach hospodárstva, štátnej aj verejnej správy, lektorov, koučov.

Výmena skúseností má veľký prínos pre konkurencieschopnosť organizácií, zamestnanosť jednotlivcov, občianske vzdelávanie. Veľa inšpirácie a skúseností nájdeme najmä v širšom regióne – štátoch, ktoré spája spoločná história, s ktorými sme žili desaťročia či stáročia pod jednou strechou a riešime podobné problémy.