Panelová diskusia

Age Management SR 2018  21. november, Bratislava , Technopol aktuálne potreby a prognózy trhu práce, stimuly a bariéry v AM (politika, legislatíva, financovanie…), zdieľanie a networking.

Pripravujeme panelovú diskusiu

Age Management SR 2018 POZVÁNKA 21. november 2018, 13:30 h, Sídlo SAAM – Kutlíkova 17, Bratislava, (budova Technopolu),19. p. Okruhy tém, o ktorých budeme diskutovať: aktuálne potreby a prognózy trhu práce, …

Pracovné stretnutie SAAM a ČAAM

PRÍPRAVA A DISKUSIA O: Projekt pre strednú Európu – spolupráca s ASHOK, príprava spoločných aktivít jeseň 2018 a jar 2019, predstavenie projektu ADAM. 17. august 2018, Brno

AGE MANAGEMENT SALON

Aby 50+ neznamenalo mínus Strieborná ekonomika vs. strieborní zamestnanci Čo ponúka program Erasmus+? Erasmus+ projekt „Age Management Uptake“ Erasmus+ projekt „SILVER“ Zavádzanie age managementu do firemnej praxe alebo od auditu …