Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Obchodné podmienky

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do siedmych pracovných dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta menej ako sedem pracovných dní pred konaním akcie, bude fakturovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. 

Registrácia Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do siedmych dní pred začatím akcie on line cez www.agemanagement.sk.
Dostanete potvrdenie o odoslaní prihlášky.
Daňový doklad dostanete v deň realizácie akcie (pokiaľ akcia nebude zadarmo).

Dodávateľ: 
Age management, o.z. IČO: 36061891 alebo

Slovenská asociácia age managementu, o.z. IČO:50595466

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5

Poštová adresa: Tichá 28, 811 02 Bratislava
Infolinka 0907 133 500
e-mail: info@agemanagement.sk
www.agemanagement.sk

Ochrana osobných údajov (GDPR) Zaslaním svojej prihlášky súhlasím v zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov so spracovaním mojich osobných údajov, uvedených v prihláške, subjektom Age management, o.z. alebo Slovenská asociácia age managementu, o.z.  a nimi realizovaných aktivít.

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, uvedených v tejto prihláške, je udelený na dobu 10 rokov a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@agemanagement.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu uvedenú v obchodných podmienkach. Zároveň súhlasím so zaradením mojej elektronickej adresy do databázy agemanagement.sk  a so zasielaním informácií o aktivitách (newsletter).

1. september 2023