Projekt Erasmus +
WORK ABILITY MANAGEMENT (WAM)

logo_03

Projekt strategického partnerstva Erasmus+ Work Ability Managment (WAM) sa zameriava na riešenie problematiky podpory zamestnávania starnúcich zamestnancov a ich pracovnej schopnosti, ktorá sa vekom mení.

Hlavným zámerom navrhovaného projektu je:

 • sociálne začlenenie,
 • aktivity smerujúce k podpore pracovnej schopnosti zamestnancov aj osôb aktuálne
  nezamestnaných,
 • odstraňovanie vekovej diskriminácie u starnúcich zamestnancov,
 • podpora rodovej rovnosti a hľadanie nových inovatívnych prístupov pre udržanie vlastnej zamestnateľnosti prostredníctvom vzdelávacích a poradenských aktivít.

Konzorcium, ktoré projekt realizuje, tvoria odborné pracoviská, ktoré sa problematikou konceptu pracovnej schopnosti dlhodobo zaoberajú:

 • Age Management z.s.
 • Blik Op Werk z Holandska
 • Arbeit und Zukunft (Asociácie Práca a budúcnosť) z Nemecka
 • National Public Health Center (NKK – Národné centrum verejného zdravia) z Maďarska
 • Slovenská asociácia age manažmentu, o.z.

Cieľom navrhovaného projektu je:

 • prepojiť odborné európske pracoviská, ktoré sa problematikou pracovnej schopnosti a age managementu zaoberajú,
 • vzájomne zdieľať ich používané metódy a spoločne vyvinúť nové produkty so zameraním na individuálne potreby zamestnaných aj nezamestnaných osôb, vrátane podpory prostredníctvom digitálnych technológií.

Cieľovou skupinou projektu sú:

 • lektori / poradcovia / facilitátori
 • ďalší experti pôsobiaci v oblasti vzdelávania dospelých a kariérového poradenstva.

Výstupy projektu:

 • elektronická publikácia “Podpora starnutia na pracovisku”, ktorá bude zhromažďovať opis metód, nástrojov, príkladov dobrej praxe, vyučovacích metód, vzdelávacích programov a analytických nástrojov partnerských organizácií v oblasti podpory pracovnej schopnosti vrátane oblasti poradenstva vo všetkých zapojených krajinách,
 • metodika na riadenie pracovnej schopnosti pre cieľovú skupinu osôb zamestnaných alebo ktorí plánujú zmenu profesie
 • metodika na riadenie podpory pracovnej schopnosti pre cieľovú skupinu osôb nezamestnaných
 • webová platforma “Digitálny kouč”, ktorá má za cieľ mapovať potenciál človeka, podporovať učenie a plánovanie a učiť ho riadiť zmenu profesie.

Výstup z projektu č.1 Publikácia "Podpora starnutia na pracovisku"

Elektronická publikácia “Podpora starnutia na pracovisku” zhromažďuje opis metód, nástrojov, príkladov dobrej praxe, vyučovacích metód, vzdelávacích programov a analytických nástrojov partnerských organizácií v oblasti podpory pracovnej schopnosti vrátane oblasti poradenstva vo všetkých zapojených krajinách (Maďarsko, Nemecko, Holandsko, Slovensko, Česká republika).

Publikáciu na stiahnutie v anglickom jazyku nájdete: TU

Publikáciu na stiahnutie v slovenskom jazyku nájdete: TU

                                            

Výstup z projektu č.2 Metodika na riadenie podpory pracovnej schopnosti pre cieľovú skupinu osôb zamestnaných alebo zvažujúcich zmenu profesie

Kolektív autorov projektu Work Ability Management dokončil publikáciu “Metodika na riadenie podpory pracovnej schopnosti pre cieľovú skupinu osôb zamestnaných alebo zvažujúcich zmenu profesie”.

Publikáciu na stiahnutie v anglickom jazyku nájdete: TU

Publikáciu na stiahnutie v slovenskom jazyku nájdete: TU

               

Výstup z projektu č.3 Metodika na riadenie pracovnej schopnosti pre cieľovú skupinu osôb nezamestnaných

Kolektív autorov projektu Work Ability Management dokončil publikáciu “Metodika na riadenie  pracovnej schopnosti pre cieľovú skupinu osôb nezamestnaných”.

Publikáciu na stiahnutie v slovenskom jazyku nájdete: TU

          

Výstup z projektu č. 4 "Digitálny kouč"

Webová platforma “Digitálny kouč”, ktorá má za cieľ mapovať potenciál človeka, podporovať učenie a plánovanie a učiť ho riadiť zmenu profesie.

Nájdete ho na adrese: https://www.digikouc.cz/

20. – 23. septembra 2022 prebehla vzdelávacia aktivita v rámci projektu Work Ability Management v Brne

V termíne od 20. do 23. septembra 2022 sa stretli partneri projektu Erasmus+ Work Ability Management z Nemecka, Holandska, Maďarska, Česka a Slovenska. Zúčastnili sa kurzu Towards Successful Seniority TM v Brne.

Toto školenie je súčasťou projektu, ktoré garantuje český partner. Má vyškolených lektorov – expertov v rámci fínskej licencie. Môžeme sa pochváliť, že aj my na Slovensku máme už niekoľko vyškolených lektorov. Ostatní partneri sa zoznámili s týmto nástrojom prvýkrát.  Kurz pomáha lepšej komunikácii v rámci organizácie so zamestnancami, prípadne aj nezamestnaným, aby sa predišlo k ich vyhoreniu, odchodu z práce, zdravotným problémom zo stresu a pod. 
Okrem zaujímavého školenia – Towards Successful Seniority, sme s partnermi mali príležitosť  pozrieť sa na Kostol sv. Jozefa a ochutnať večeru v  historickej reštaurácii U Kráľovnej Elišky.

Mezinárodné stretnutie partnerov projektu Work Ability Management v Bratislave

 V termíne od 17. do 19. mája 2022 sa uskutočnilo druhé osobné stretnutie partnerov projektu v Bratislave.
Partneri riešili pokračovanie  prípravy ďalších materiálov projektu. Vo voľnom čase si  pozreli Bratislavu – Staré mesto a degustovali slovenské vína.

Tiež sa aktívne zúčastnili panelovej diskusie k téme o fungovaní age managementu v ich krajinách na konferencii Age management SALON, 18. mája 2022.

25. – 28. apríla 2022 prebehla vzdelávacia aktivita v rámci projektu Work Ability Management v nemeckom Hamburgu

V termíne od 25. do 28. apríla 2022 prebehla vzdelávacia aktivita v rámci projektu Erasmus+ Work Abilty Management v nemeckom Hamburgu pod záštitou nášho nemeckého partnera z organizácie Arbeit und Zukunft. S našimi partnermi z Holandska, Maďarska a Česka sme absolvovali 3 dni plné medzinárodného zdieľania.
Praktická aplikácia age manažmentu a workshop ku konkrétnym nástrojom využívaným v nemeckých firmách bola jednou z tém nášho medzinárodného stretnutia v Hamburgu.
Pod vedením Alexandera Frevela zo spoločnosti Arbeit und Zukunft e.V. sme mali možnosť sa nielen inšpirovať, ale aj sa vzájomne obohatiť.

Spoločné praktické témy boli zamerané na nástroje AM:

 • Work Ability Index 1.0 (WAI 1.0)
 • Work Ability Index 2.0 (WAI 2.0 Personálny a firemný radar)
 • Work Ability Coaching – zoznámenie s konceptom koučingu v age manažmente a jeho praktickou aplikáciou v Nemecku
 • Age/Ageing-appropriate career paths – kariérne cesty/plány s ohľadom na starnutie

Online stretnutie k projektu Erasmus+ 

Dňa 16. februára 2022 bolo pracovné online stretnutie k projektu Erasmus+ s partnermi z ČR, Holandska, Maďarska a Nemecka. Dokončuje sa OUTPUT1 a pripravuje sa OUTPUT2 projektu WAM.

Projekt Erasmus+ Work Ability Management

V súčasnosti sme v polovici projektu. 13.-15. októbra 2021 sme sa zúčastnili porady k projektu v Utrechte (zúčastnili sa 3 členovia SAAM). Ďalšie pracovné stretnutie bude v Hamburgu v januári – školenie WAI. Za SAAM sa zúčastnia 3 členovia.