Age Management – hrozby alebo priležitosti

Na základe medzinárodnej spolupráce sme sa ako Vzdelávacie konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o. zapojili do projektu V4 Age Management – hrozby alebo príležitosti. 19.1.2016, v Opole v Poľsku