ANKETA Work Ability

Pripravili sme prieskum ktorého výsledky budú podkladom pre vývoj metodiky udržania a rozvoja pracovnej schopnosti zamestnancov – age management, a jeho aktuálne i potencionálne uplatnenie v praxi slovenských firiem. Prvým …

Erasmus+ „Work ability management“

Máme dobré správy! Našej českej partnerskej organizácií Age management, z.s. bol úspešne schválený projekt Erasmus+ „Work ability management“. Sme radi, že môžeme priložiť ruku k dielu a priniesť na Slovensko …

AGE MANAGEMENT SALON 2019

Ďalší ročník česko-slovenskej konferencie Age Management SALON 2019 je úspešne za nami. 7. jún 2019, Aston Business Hotel, Bratislava Ďakujeme spíkrom a všetkým hosťom za spoluprácu.

Týždeň celoživotného učenia 2019

Odovzdávanie Ceny MŠVVaŠ SR za rozvoj celoživotného vzdelávania a Ceny AIVD 21.10.2019 10:00 – Bratislava V priestoroch Vedeckého parku UK sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ceny za rozvoj celoživotného vzdelávania Ministerstva …

Panelová diskusia

Age Management SR 2018  21. november, Bratislava , Technopol aktuálne potreby a prognózy trhu práce, stimuly a bariéry v AM (politika, legislatíva, financovanie…), zdieľanie a networking.

Pripravujeme panelovú diskusiu

Age Management SR 2018 POZVÁNKA 21. november 2018, 13:30 h, Sídlo SAAM – Kutlíkova 17, Bratislava, (budova Technopolu),19. p. Okruhy tém, o ktorých budeme diskutovať: aktuálne potreby a prognózy trhu práce, …

12. HR SALÓN

Ilona Štorová predstavila prvýkrát na Slovensku stratégiu Age managementu v ČR. 23.  október, Bratislava, River´s club