Mediálne vzdelávanie pre seniorov

Dňa 11. júna 2024 sme sa zúčastnili okrúhleho stola a diskusie na tému „Mediálne vzdelávanie pre seniorov“, ktorý zorganizovali organizácie Kogneo a Elpida. Kolegovia z českej organizácie ELPIDA Jaroslav Valuch a Kamila Plisková sa s nami podelili o skúsenosti s mediálnym vzdelávaním pre seniorov. Diskusie na tému mediálneho vzdelávania sme sa zúčastnili spolu s predstaviteľmi samospráv, vzdelávacích a seniorských organizácií, neziskových organizácií, Ministerstva práce a Ministerstva školstva.

Ďakujeme Kogneo za pozvanie a tešíme sa na spoluprácu v budúcnosti!

Zúčastnené organizácie:
Elpida
EPALE Slovensko
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic
@memo 98
@Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Miestny úrad Bratislava – Dúbravka
Petržalka
@Karlova Ves
@Jednota kresťanských seniorov
@bagar
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR
Slovenská Asociácia Age Managementu