Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie age managementu

Dňa 25. marca 2024 sa uskutočnilo valné zhromaždenie Slovenskej asociácie age managementu. Členovia diskutovali o ukončených aktivitách ale aj o nových úlohách asociácie, najmä o príprave podkladov do Národného programu aktívneho starnutia, príprave školení, zapojení sa do tohtoročných akcií ako Týždeň celoživotného učenia, nového projektu IntegrAGE, kde sme asociovaným partnerom Trexima Bratislava a iné…