Pohár Karola Poláka – Majstrovstvá Slovenska centier pre deti a rodiny vo futbale 2024

V marci a v apríli si začínajú centrá pre deti a rodiny v jednotlivých krajoch organizovať prípravné zápasy, ktorých cieľom je zapojiť do projektu čo najviac detí a vybrať najlepších hráčov – reprezentácie krajov.

Organizátorom súťaže je občianske združenie Múdry pes v spolupráci s odbornými partnermi Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. V rámci tohto programu sa zapojilo vyše 500 detí od 8 do 19 rokov, z centier pre deti a rodiny z celého Slovenska, chlapci aj dievčatá, bez rozdielu veku, rasy a pohlavia.

 

Viac informácií o projekte nájdete na ich webovej stránke.