WORKSHOP IntegrAGE

Dňa 11. júna sme sa zúčastnili workshopu IntegrAGE cez online platformu Teams.

Zámerom stretnutia bolo verifikovať opatrenia na efektívnu implementáciu Age manažmentu do praxe na Slovensku.

Workshop facilitovali PaedDr. Alena Minns, PhD., projektová manažérka projektu IntegrAGE a špecialista na rozvoj ľudských zdrojov, a RNDr. Samuel Filadelfi, analytik v oblasti trhu práce.