Magazín 40plus je mediálnym partnerom konferencie SALON 2024

Ďalší 21. ročník česko-slovenskej konferencie Age Management SALON aj tento rok pripravujeme v spolupráci so Slovenskou a Českou asociáciou Age Managementu (SAAM, ČAAM), Age  Management z.s. (ČR), Age Management o.z. (SR) a ďalšími partnermi. Mediálnym partnerom sa tento rok stal aj Magazín 40plus. Ďakujeme!

Do Kresla pre hosťa sme tento rok pozvali profesorku  Barbaru Ukropcovú, ktorá pracuje na Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV ako expertka na integrovanú fyziológiu a koordinátorka klinických štúdií. Porozprávame sa s ňou o účinkoch cvičenia a komplexnej modifikácie životného štýlu.