Ďalší ročník konferencie SALON 2024 za nami…

18. mája 2024 úspešne prebehol 21. ročník konferencie Age Management SALON 2024. Záštitu prevzal štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš, ktorý konferenciu aj otvoril. Témy programu sa dotkli problematiky všetkých  pracujúcich generácií – mladých, strednej – „sendvičovej“ generácie, a aj starších zamestnancov a zamestnávanie 50+, k čomu bola aj zaujímavá diskusia.