Age Management SALON 2021

Termín konania: 30. september 2021, Hotel SOREA REGIA, Kráľovské údolie 6, Bratislava

 

Pripravujte už teraz organizáciu na starnutie svojich zamestnancov. Využite uplatňovanie  nástrojov age managementu, ktoré umožnia zamestnancom udržiavať pracovný výkon do vyššieho veku v dobrom zdraví.

Ďalší ročník česko-slovenskej konferencie Age Management SALON aj tento rok pripravujeme v spolupráci so Slovenskou a Českou asociáciou Age Managementu (SAAM, ČAAM), Age  Management z.s. (ČR), Age Management o.z. (SR)a ďalšími partnermi.

 

Máte jedinečnú možnosť sa stretnúť v Kresle pre hosťa s legendou slovenskej populárnej hudby p. Pavlom Zelenayom (93).

 

Pavol Zelenay (* 15. apríl 1928, Zohor) je slovenský hudobný skladateľaranžér, hudobník, redaktor, publicista, editor, hudobný dramaturg, muzikológ, dokumentarista, organizátor hudobného života a propagátorslovenskej populárnej piesne. Spolu s Jánom Siváčkom založili Medzinárodný festival tanečnej piesne Bratislavská lýra. V rôznych kapelách hrával na husle, klavíri, akordeóne, klarinete, saxofóne, gitare, zobcovej flaute, perkusie. Skomponoval stovky inštrumentálnych vokálnychskladieb. Písal scénickú a filmovú hudbu. Jeho piesne spievali Viera Palátová, František Krištof Veselý, Bea Littmannová, Melánia Olláryová, Gabriela Hermélyová, Jozef Krištof, Zuzka Lonská, Zdeněk Kratochvíl, Karol Duchoň, Jana Kocianová, Eva Kostolányiová, Elena Martincová, Beáta Dubasová ako aj iní.

 

Program

 • 9:00 Otvorenie konferencie
 • Kreslo pre hosťa – Pavol Zelenay
 • Skúsenosti s age managementom v zahraničí

Erasmus+ projekt „Work Ability Management “

ČR, Nemecko, Holandsko – Ilona Štorová, Age Management z.s., ČR

SR, Maďarsko – Stanislav Lõrincz, SAAM

 • Vyhodnotenie pracovnej schopnosti učiteľov Juhomoravského kraja metódou Work Ability Index (WAI)

Bohumil Pokorný, projekt TA ČR, ČR

 • Prestávka
 • Nástroje work-life balance vo firemnej praxi

Petr Otáhal, prezident Svazu personalistů České republiky

 • Starnutie zamestnancov – aktuálna výzva pre trh práce

Veronika Pálová, analytička, TREXIMA Bratislava, s. r. o.

 • Erasmus+ pre prácu s vekovou skupinou 50+

príklady z projektov SAAIC SR

 • Rozvoj talentov a vplyv seniorov na vnímanie mladých ľudí pri tvorivej práci

Václav Staškovič, riaditeľ sekcie ľudských zdrojov, RTVS

 • Zdravie vs. pracovný výkon alebo ako využiť stravu pre podporu zdravia aj pracovného výkonu

Lucia Svobodová SAV- biomedicínske centrum

 • 13:00 Záver konferencie

 

Prihláška TU