Age Management SALON 2021

Fotogaléria tu

Rozhovor s Pavlom Zelenayom tu

Termín konania: 30. september 2021, Hotel SOREA REGIA, Kráľovské údolie 6, Bratislava

Pripravujte už teraz organizáciu na starnutie svojich zamestnancov. Využite uplatňovanie  nástrojov age managementu, ktoré umožnia zamestnancom udržiavať pracovný výkon do vyššieho veku v dobrom zdraví.

Ďalší ročník česko-slovenskej konferencie Age Management SALON aj tento rok pripravujeme v spolupráci so Slovenskou a Českou asociáciou Age Managementu (SAAM, ČAAM), Age  Management z.s. (ČR), Age Management o.z. (SR)a ďalšími partnermi.

Máte jedinečnú možnosť sa stretnúť v Kresle pre hosťa s legendou slovenskej populárnej hudby p. Pavlom Zelenayom (93).

 

Pavol Zelenay (* 15. apríl 1928,  Zohor ) je slovenský hudobný  skladateľ, publicista, organizátor hudobného života a propagátor slovenskej populárnej piesne. Spolu s  Jánom Siváčkom založili Medzinárodný festival tanečnej piesne Bratislavská lýra. V rôznych orchestroch hrával na klarinete a  saxofóne. Skomponoval početné inštrumentálne a vokálne skladby. Písal scénickú a filmovú hudbu. Jeho piesne spievali František Krištof Veselý, Bea Littmannová, Melánia Olláryová, Gabriela Hermélyová, Jozef Krištof, Zuzka Lonská, Zdeněk Kratochvíl, Karol Duchoň, Jana Kocianová, Eva Kostolányiová, Eva Máziková, Elena Martincová, Beáta Dubasová a iní.

Program

9:00 Otvorenie konferencie

Kreslo pre hosťa – Pavol Zelenay

Skúsenosti s age managementom v zahraničí

Erasmus+ projekt „Work Ability Management “

ČR, Nemecko, Holandsko – Ilona Štorová, Age Management z.s., ČR

SR, Maďarsko – Stanislav Lõrincz, SAAM

Prezentácia TU

Vyhodnotenie pracovnej schopnosti učiteľov Juhomoravského kraja metódou Work Ability Index (WAI)

Bohumil Pokorný, projekt Technickej agentúry ČR

Prezentácia TU

Prestávka

Nástroje work-life balance vo firemnej praxi

Petr Otáhal, prezident Svazu personalistů České republiky

Prezentácia TU

Starnutie zamestnancov – aktuálna výzva pre trh práce

Veronika Pálová, analytička, TREXIMA Bratislava, s. r. o.

Prezentácia TU

Projekt INSPIRER “Inclusive workplaces for senior workers”

Iveta Orbánová  z ASTRA

Prezentácia TU

Rozvoj talentov a vplyv seniorov na vnímanie mladých ľudí pri tvorivej práci

Václav Staškovič, riaditeľ sekcie ľudských zdrojov, RTVS

Zdravie vs. pracovný výkon alebo ako využiť stravu pre podporu zdravia aj pracovného výkonu

Lucia Svobodová SAV- biomedicínske centrum

Prezentácia TU

13:00 Záver konferencie