“Vzdelávanie v každom veku” – Rádio Regina

Termín: 9.02.2023 riaditeľka Slovenskej asociácie age managementu PaedDr. Ilona Hegerová  bola hosťom v Rádio Regina.
“Viacerí odborníci sa zhodujú v názore, že Slovensku chýba stratégia manažmentu veku. Mnohí zamestnávatelia sú totiž  presvedčení, že  perspektívni pre nich sú iba mladí a draví ľudia. Demografická situácia však nielen u nás, ale v celej v Európe pritom signalizuje, že počet ľudí starších ako šesťdesiat rokov, každým rokom vzrastie o 2 milióny. Je pochopiteľné,  že vek, v ktorom ľudia budú končiť v zamestnaní sa bude zvyšovať. Sme na to pripravení? Nad touto  otázkou sa s riaditeľkou Slovenskej asociácie age managementu doktorkou Ilonou Hegerovou  zamýšľa Janka Bleyová. “