Týždeň celoživotného vzdelávania

 AIVD SR, 13. 10. 2017, Bratislava, Zrkadlová sieň

http://www.intenziva.sk/userfiles/image/T%C3%BD%C5%BEde%C5%88%20celo%C5%BEivotn%C3%A9ho%20vzdel%C3%A1vania%20AIVD.jpg

Veková diverzita, Bratislava, 13. 10. 2017, Bratislava,
Zichyho palác

http://www.intenziva.sk/userfiles/image/IMG_20171013_105339660(1).jpg