Pilotný kurz profesijná seniorita

Pilotný kurz Profesijná seniorita sme realizovali 17. a 20. novembra 2021. Máme dve nové certifikované lektorky – Mgr. Veroniku Vasilovú, PhD. a Mgr. Martinu Čizmadiovú

Profesná seniorita® je certifikovaný fínsky program, vytvorený za účelom podpory riadenia kariéry,
odbornej kvalifikácie a duševnej pohody. Skupinová metóda je založená na aktívnej výučbe a metódach
zameraných na hľadaní vlastných zdrojov účastníkov a na proaktívnom koučingu.


Lektorky:
Mgr. Martina Čizmadiová, certikovaná lektorka Profesnej seniority®
Kontakt: cizmadiova@zenithpeople.sk
PhDr. Veronika Vasilová, PhD., certikovaná lektorka Profesnej seniority®
Kontakt: v.vasilova@gmail.com


Ciele programu:

– rozvíjať zručnosti pre riadenie kariéry

– rozvíjať schopnosť zvládať zmeny

– podporovať účastníkov pri plánovaní pracovnej kariéry a profesijných cieľov

– podporovať duševnú pohodu a pokračovanie kariéry

– predchádzať syndrómu vyhorenia a depresii

– posilňovať kladný postoj k celoživotnému vzdelávaniu

– podporovať účastníkov v úspešnom vykonávaní práce

– vhodné aj ako podpora pre HR manažérov a pre odborníkov v oblasti udržiavania a rozvoja
psychického zdravia