Predvianočný motivačný meeting na tému age management v praxi

Termín: 19.12.2022 – sme sa stretli s vedúcimi pracovníkmi Úradu práce v Komárne. Bol to predvianočný motivačný meeting na tému age management v praxi a hľadanie východísk ako zlepšiť prácu, komunikáciu, motiváciu, čo môže ovplyvňovať každý sám, čo kolektív, vedenie….hovorili sme o age managemente, ako sa dá aplikovať do organizácie, dome pracovnej schopnosti a pripravovaných výstupoch projektu Erasmus+ WAM, ktoré pomôžu pri práci s nezamestnanými.