Odborníci z oblasti kultúry, vzdelávania a kariérneho poradenstva hovoria, čo sa zmení po koronakríze (anketa)

Predstaviteľov štyroch asociácií sme sa pýtali na ich reakciu súvisiacu s pandémiou.

Naše otázky boli:

  1. Aká je aktuálna úloha vašej asociácie v období súčasnej pandémie?
  2. Aké nové možnosti ponúka kríza pre vašu asociáciu – kam sa bude uberať jej smerovanie, poslanie?
  3. Ako vaša asociácia reaguje/reagovala na pandémiu?

Odpovedali:

Alfonz Kobielsky, predseda Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska

Miroslav Žabenský, predseda Asociácie kultúrno-osvetových inštitúcií

Emília Jányová Lopušníková, prezidentka Asociácie lektorov a kariérnych poradcov

Ilona Hegerová, riaditeľka VKC Intenzíva; viceprezidentka Slovenskej asociácie age managementu

Viac sa dozviete na tomto odkaze: http://mojeumenie.sk/vzdelavanie/odbornici-z-oblasti-kultury-vzdelavania-a-karierneho-poradenstva-hovoria-co-sa-zmeni-po-koronakrize-anketa/?utm_source=web&utm_medium=link&utm_campaign=AMB