Age Management – hrozby alebo priležitosti

Na základe medzinárodnej spolupráce sme sa ako
Vzdelávacie konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
zapojili do projektu V4 Age Management – hrozby alebo príležitosti.

19.1.2016, v Opole v Poľsku

IMG_1588 IMG_1637 IMG_1662 IMG_1420 IMG_1458 IMG_1308