Základy age managementu (kurz, 6h) 19. jún 2024

Miesto konania:

Bratislava

Úvod:

Aby ste vnikli do problematiky je dôležité sa oboznámiť a pochopiť koncepciu age managementu (AM), poznať teoretické východiská jednotlivých pilierov AM a ich väzbu na personálne procesy, ktoré s týmto konceptom pracujú. Základom je spoznať ako využívať koncepciu  pracovnej schopnosti a ďalších nástrojov v praxi, ktoré AM ponúka firmám a organizáciám štátnej aj verejnej správy. Ide o zahraničné know-how, rokmi overené a vedecky podložené  informácie.

Komu je kurz určený:

 • manažérom HR, špecialistom HR, personalistom, lektorom, konzultantom, facilitátorom, psychológom…

Dozviete sa o:

 • pracovnej schopnosti ako základnom pojme age managementu (AM)
 • koncepte pracovnej schopnosti
 • teoretických východiskách jednotlivých pilierov AM
 • ich väzbe na personálne procesy
 • používaní konceptu pracovnej schopnosti pri zavádzaní opatrení AM do praxe organizácií a firiem.

Obsah kurzu:

 • Age management, základné pojmy
 • Historický vývoj – súvislosti, kontext
 • Koncept pracovnej schopnosti a jeho jednotlivé faktory
 • Nástroje na meranie pracovnej schopnosti
 • Piliere age managementu a ich väzba na personálne procesy
 • Interpretácie výsledkov merania pracovnej schopnosti
 • Ako zavádzať age management do firemnej praxe
 • Príklady dobrej praxe
 • Diskusia, záver

Po absolvovaní kurzu získate Osvedčenie

Cena: 160 € (nie sme platcom DPH€)

PRIHLÁSTE SA TU:  Účastník školenia  Kontaktná osoba

  Fakturačné údaje


  Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami akcie a spracovaním osobných údajov.

  * povinný údaj