Opatrenie age managementu vo firemnej praxi (kurz, 3h)

Úvod: Základy age managementu (AM) zoznamujú informatívne manažérov s konceptom pracovnej schopnosti ako základným predpokladom pre zavádzanie opatrení AM do praxe vo firmách a organizáciách štátneho aj verejného sektora.  Komu je kurz …