Koncept pracovní schopnosti a měření pracovní schopnosti metodou Work Ability Index™

Pracovní schopnost a zaměstnanec

  • Základním pojmem age managementu je pojem „pracovní schopnost“, který je tvořen rovnováhou mezi osobními zdroji pracovníka (zdraví a funkční kapacita, vzdělání, znalosti, dovednosti, hodnoty, postoje a motivací) a pracovními požadavky, které jsou na něho kladeny (obsah práce, její náročnost a organizace, ale i nároky plynoucími z pracovního prostředí, kolektivu a způsobu řízení). Vzhledem k tomu, že v průběhu stárnutí se osobní zdroje pracovníka mění, ale mění se i nároky práce, je podpora a hledání optimální pracovní schopnosti nutná po celý pracovní život.
  • Jednotlivé faktory tvořící pracovní schopnost – zdraví a funkční kapacita, kompetence, hodnoty, postoje a motivace i nároky plynoucí z prostoru pracoviště jsou vzájemně propojeny a tvoří tzv. Dům pracovní schopnosti.

Analytická metoda Work Ability Index™ pro firmy a organizace a jejich zaměstnance

  • Metoda WAI™ byla vyvinuta v osmdesátých letech minulého století ve Finsku. Od té doby byla důkladně vědecky testována, přeložena do 29 jazyků a používána v Evropě i mimo ni a její validita byla již dostatečně prokázána. Metoda je jednoduchá, praktická, spolehlivá a opakovatelná. Zvolené okruhy otázek dovolují objektivně zhodnotit všechna kritéria, jimiž je ovlivňována pracovní schopnost zaměstnance. Výsledkem závěrečného výpočtu je hodnota indexu WAI™, který vyjadřuje pracovní schopnost zaměstnance na bodové škále 7 – 49 bodů. Čím je tato hodnota vyšší, tím je jeho pracovní schopnost lepší. Pracovní schopnost je dle získaných bodů hodnocena jako špatná, průměrná, dobrá anebo vynikající.
  • Hlavním cílem realizace měření pracovní schopnosti WAI™ je identifikace problematických oblastí pracovní schopnosti zaměstnanců, jejich podpora a udržení pracovní schopnosti v průběhu stárnutí zaměstnanců.
  • Výstupy měření jsou zpracovány v následujících formách:
    • souhrnná zpráva pro zaměstnavatele obsahující vyhodnocení hodnot pracovní schopnosti měřených zaměstnanců, včetně statistického vyhodnocení a interpretace dat, návrh na implementaci opatření age managementu do oblasti personálního řízení
    • individuálně zpracovaný výstup pro zaměstnance, včetně doporučení na posilování pracovní schopnosti v jednotlivých oblastech