Úloha neformálneho vzdelávania v rozvoji zručností dospelých (konferencia)

Dňa 7. decembra 2023 sme sa zúčastnili  konferencie s názvom „Úloha neformálneho vzdelávania v rozvoji zručností dospelých“, ktorú organizovalo EPALE v spolupráci s tímom Národného koordinátora vzdelávania dospelých na Slovensku.   
Akcia sa realizovala v priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave.  

Okrem odborného programu, diskusných skupín, bolo na záver neformálne stretnutie spojené s vianočnou kapustnicou.