Stretnutie v Trnave: Prezentácia a diskusia o Age Managemente

Dňa 16. mája 2023 sa v Trnave uskutočnila druhá séria networkingových stretnutí, ktoré mali za cieľ prepojiť HR pracovníkov a manažérov vzdelávania vo firemnom prostredí v trnavskom regióne. Na konferencii sa zúčastnila aj Ilona Hegerová za SAAM a predstavila prezentáciu na tému Age managementu.

Po prezentácii nasledovala otvorená diskusia, kde účastníci mali príležitosť venovať sa konkrétnym situáciám a odporúčaniam týkajúcim sa Age managementu vo firemnom prostredí. Diskusia bola živá a interaktívna, pričom sa vytvoril priestor na výmenu názorov a osvedčených postupov medzi účastníkmi.

Stretnutie v Trnave poskytlo platformu, kde sa odborníci na ľudské zdroje a manažéri vzdelávania mohli spolu podeliť o najnovšie trendy, výzvy a riešenia týkajúce sa staršej pracovnej sily.

(https://www.uciacasatrnava.sk/projekt-biznis-point-odstartoval-stretnutia-ludi-z-hr-a-oblasti-firemneho-vzdelavania/).