Smerom k úspešnej profesijnej seniorite / Profesní seniorita®

Skupinovú metódu na dosiahnutie úspešnej profesionálnej seniority vypracovali odborníci z fínskeho inštitútu pre zdravie pri práci na podporu kariérneho riadenia, odbornej kvalifikácie a duševného zdravia zamestnancov.

Licencovaný, vzdelávací program TOWARDS SUCCESSFUL SENIORITY TM určený pre Slovenskú a Českú republiku na zlepšenie kariérneho riadenia, motivácie a duševnej pohody zamestnancov.
ČO ZÍSKA ZAMESTNÁVATEĽ:
  • Spokojný zamestnanec = výkonný zamestnanec
  • Zníženie fluktuácie zamestnancov = zníženie nákladov
  • Podporou zamestnancov sa dosiahne lepšia kvalita ich práce
  • Posilnenie motivácie zamestnancov zapojiť sa do celoživotného vzdelávania
  • Predchádzanie syndrómu vyhorenia a depresií zamestnancov
  • Predĺženie a skvalitnenie profesijného života / prevencia predčasného odchodu do dôchodku vysokokvalifikovaných zamestnancov
  • Aktívny prístup zamestnancov k zmenám, ktoré prináša PRIEMYSEL 4.0
  • Využitie vysokého potenciálu vekovej rôznorodosti na pracovisku
Nezisková organizácia Aptet n.o. v spolupráci s Age Management z.s. z Českej republiky získala výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku na realizáciu vzdelávacieho programu PROFESNÍ SENIORITA® – SMEROM K ÚSPEŠNEJ PROFESIJNEJ SENIORITE.
Investície do dvojdňového, licencovaného školenia vašich zamestnancov sa vám bohato vrátia nielen finančne, ale i v podobe výkonných, reštartovaných a motivovaných zamestnancov.
Viac informácii o programu: www.profesniseniorita.cz