Profesijná seniorita alebo ako byť dlhodobo úspešný v profesijnom i osobnom živote (kurz, 2 dni), 1. – 2. február 2024

Využite ponuku absolvovať kurz, na ktorom sa dozviete ako zlepšiť prácu so zamestnancami, aby boli výkonnejší, zdravší, spokojnejší a zostali verní svojej firme!

Realizujeme ho ako „ochutnávku“ pre odbornú verejnosť – lektorov (interných, externých), koučov, konzultantov, mentorov, hr vzdelávačov… so zámerom zoznámiť vás s touto metódou. Prípadne sa môžete stať  certifikovaným lektorom (po doplňujúcom školení) a metódu využívať vo svojej praxi – vo firmách, štátnej i verejnej správe.

Tento projekt profesijnej seniority vypracovali odborníci z Fínskeho inštitútu pre zdravie pri práci na podporu kariérneho riadenia, odbornej kvalifikácie a duševného zdravia zamestnancov.

Licencovaný, vzdelávací program TOWARDS SUCCESSFUL SENIORITY TM / Profesní Seniorita® je určený pre Slovenskú a Českú republiku na zlepšenie kariérneho riadenia, motivácie a duševnej pohody zamestnancov.  

Školenie je dvojdňové, školia 2 lektori, optimálny počet  je 10 – 13 účastníkov v skupine. 

Komu je kurz určený:

 • manažérom HR, špecialistom HR, personalistom, interným lektorom, koučom… a každému, kto má záujem zlepšiť riadenie svojej kariéry, nadobudnúť novú motiváciu a navrátiť duševnú pohodu v práci.

CIELE PROGRAMU:

 • rozvíjať zručnosti pre riadenie kariéry,
 • rozvíjať schopnosť zvládať zmeny,
 • podporiť duševnú pohodu a predchádzať syndrómu vyhorenia a depresii,
 • predchádzať predčasnému odchodu do dôchodku, hlavne z dôvodov psychických problémov,
 • posilniť postoj k celoživotnému vzdelávaniu.
Obsah kurzu:

1. PROFESIJNÉ CIELE

 • Silné a slabé stránky, práca a voľný čas, očakávania v oblasti kariéry, význam cieľov v živote – interaktívna metóda.

2. PODPORA PROFESIJNÉHO ROZVOJA

 • Význam učenia sa nových vecí, zvládanie zmien, pracovné a profesijné zmeny – interaktívna metóda.

3. PODPORA PRACOVNÉHO VÝKONU

 • Pracovné úlohy v organizácii, pracovný kolektív, význam sociálnej siete v práci – interaktívna metóda.

4. PODPORA DUŠEVNEJ A PRACOVNEJ POHODY

 • Varovné signály stresu a syndróm vyhorenia, manažment času, životný štýl, obsah práce a s ním spojené očakávania – interaktívna metóda, vytvorenie osobného akčného plánu

Po absolvovaní kurzu získate Osvedčenie.

Odborný garant: Age Management z.s., ČR

TERMÍN a Miesto konania:

1. – 2. február 2024, Bratislava, prezenčne

Uzávierka prihlášok: 24. január 2024

CENA:

275 EUR bez DPH (nie sme platcami DPH)

PRIHLÁSTE SA TU:

  Účastník školenia

  2. účastník školenia

  3. účastník školenia

  Kontaktná osoba

  Fakturačné údaje

  Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami akcie a spracovaním osobných údajov.

  * povinný údaj