Komplexný prístup k AGE MANAGEMENTU (AM) zahŕňa poradenstvo aj vzdelávanie:

 • Definícia kľúčových oblastí vo firme
 • Vstupný audit AM
 • Plán zavádzania AM
 • Vzdelávacie aktivity pre rôzne cieľové skupiny (manažment
  aj zamestnanci)
 • Meranie pracovnej schopnosti nástrojmi Work Ability Index
 • Monitoring a poradenstvo
 • Kontrolný audit a možnosti získania osvedčenia
  AGE MANAGEMENT FRIENDLY