Kolektív autorov projektu Work Ability Management dokončil publikáciu “Podpora starnutia na pracovisku”

Elektronická publikácia “Podpora starnutia na pracovisku” zhromažďuje opis metód, nástrojov, príkladov dobrej praxe, vyučovacích metód, vzdelávacích programov a analytických nástrojov partnerských organizácií v oblasti podpory pracovnej schopnosti vrátane oblasti poradenstva vo všetkých zapojených krajinách (Maďarsko, Nemecko, Holandsko, Slovensko, Česká republika).

Publikáciu na stiahnutie v anglickom jazyku nájdete: TU

Publikáciu na stiahnutie v slovenskom jazyku nájdete: TU