ĎALŠIE VZDELÁVANIE V CENTRE POZORNOSTI NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Odborná konferencia sa koná pri príležitosti:

  • 15. výročia založenia Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave
  • 30. výročia založenia Univerzity tretieho veku CĎV UK v Bratislave
  • 60. výročia založenia Útvaru jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov CĎV UK v Bratislave
Termín konania:16. – 17. marec 2020
Miesto konania:Študijné a kongresové stredisko CĎV UK Modra-Harmónia
Organizátor:Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave