Centrum pohybovej aktivity BMC SAV

Ako zostať v čase epidémie aktívni? V Centre pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV, kde sa realizujú tréningové programy pre seniorov a pacientov v rámci biomedicínskeho výskumu, sa vzhľadom na súčasnú situáciu uskutočňujú on-line tréningy. Môžete si …

Age Management SALON 2020

22. október 2020 Hotel Color, Stará Vajnorská cesta, Bratislava Táto pandémia každému zmení plány aj život v najbližších mesiacoch, rokoch. Čaká všetkých náročná doba.Ale určite to spoločne zvládneme, pretože história je svedkom, …

AGE MANAGEMENT SALON 2019

Ďalší ročník česko-slovenskej konferencie Age Management SALON 2019 je úspešne za nami. 7. jún 2019, Aston Business Hotel, Bratislava Ďakujeme spíkrom a všetkým hosťom za spoluprácu.

Týždeň celoživotného učenia 2019

Odovzdávanie Ceny MŠVVaŠ SR za rozvoj celoživotného vzdelávania a Ceny AIVD 21.10.2019 10:00 – Bratislava V priestoroch Vedeckého parku UK sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ceny za rozvoj celoživotného vzdelávania Ministerstva …