Školenie lektorov pre kurz – Profesíjna seniorita

Brno, 2.-4. september 2020

Priateľská a tvorivá atmosféra, zdieľanie skúseností…