Všetky príspevky od agesk

Age Management SALON 2020

22. október 2020
Hotel Color, Stará Vajnorská cesta, Bratislava

Táto pandémia každému zmení plány aj život v najbližších mesiacoch, rokoch. Čaká všetkých náročná doba.
Ale určite to spoločne zvládneme, pretože história je svedkom, že áno.

Ako každý hľadáme riešenia, robíme zmeny. Našu plánovanú konferenciu sme z apríla preložili na jeseň.

Veríme, že sa ju podarí zorganizovať, lebo demografický vývoj sa nezastaví a pandémia ešte situáciu zhorší. 

Sme pripravení pokračovať v osvete a tiež pomáhaťHR, personalistom riešiť problémy medzinárodne overenými nástrojmi, ktorých know-how máme k dispozícii.

Program a prihlášku nájdete tu: https://www.intenziva.sk/konferencia/age-management-salon-2020

Konference Vzdělávání a práce ve 3. věku – příležitost pro společnost

18. března 2020 – v Praze, v prostorách Kampusu Hybernská Univerzity Karlovy

Je náš politický a vzdělávací systém připraven na podporu edukace a rozvoje seniorů podporující prodloužení ekonomické produktivity i umožnění aktivního stárnutí?

Cílem této jediné pravidelně realizované odborné konference na území České i Slovenské republiky, která se systematicky věnuje edukačním a pracovním kontextům stárnutí populace, je poskytnout odborníkům pracujícím v oblasti vzdělávání starších dospělých a seniorů informace o aktuálních trendech majících dopad na organizaci, obsahy, podoby a cíle těchto aktivit. Rovněž představit vzdělavatelům a organizátorům vzdělávacích i kulturních seniorských aktivit možnosti, jak přispět k aktivizaci starších dospělých nejen v ČR, ale i v rámci Evropy.

Konference bude zároveň zaměřena na příspěvky v oblasti age managementu s cílem podporovat komplexní přístup k řešení demografické situace a demografických změn na pracovišti, včetně zapojování starších dospělých zpět do pracovního procesu.

Viac info a registrácia: https://konference.agemanagement.cz/registrace/

ĎALŠIE VZDELÁVANIE V CENTRE POZORNOSTI NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Odborná konferencia sa koná pri príležitosti:

  • 15. výročia založenia Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave
  • 30. výročia založenia Univerzity tretieho veku CĎV UK v Bratislave
  • 60. výročia založenia Útvaru jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov CĎV UK v Bratislave
Termín konania:16. – 17. marec 2020
Miesto konania:Študijné a kongresové stredisko CĎV UK Modra-Harmónia
Organizátor:Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

Firmy starších uchádzačov o prácu odmietajú aj napriek skúsenostiam. Kľúčom je životopis

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt old co worker

Máte 55 a viac rokov a túžite, či musíte, zmeniť prácu? Zrejme neprinášame dobré správy. Aj keď firmy dnes často pripomínajú, že je ťažké nájsť kvalifikovanú pracovnú silu, o ľudí, ktorí odídu v najbližších desiatich rokoch do dôchodku, záujem nemajú. A to aj napriek tomu, že rozhodovať sa na základe veku je diskriminačné.

Viac info: https://www.forbes.sk/firmy-starsich-uchadzacov-o-pracu-odmietaju-aj-napriek-skusenostiam-klucom-je-zivotopis/

Týždeň celoživotného učenia 2019

Odovzdávanie Ceny MŠVVaŠ SR za rozvoj celoživotného vzdelávania a Ceny AIVD

21.10.2019 10:00 – Bratislava

V priestoroch Vedeckého parku UK sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ceny za rozvoj celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorú si prevzalo ÚĽUV, a ceny AIVD v piatich kategóriách. Odovzdali sme 1x aj cenu age managementu. Ziskala ju dm-ka, dm drogerie market. Tešíme sa na ďalších. Pripojte sa k Slovenskej asociácii age managementu, dozviete sa viac.

Age management

24.10.2019 09:30 – Bratislava

Prezentácie a diskusia domácich a zahraničných odborníkov, zástupcov príslušných rezortov so zástupcami verejných, súkromných, neziskových inštitúcií pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých sa uskutočnila v rámci medzinárodného projektu Age Management Uptake (KA2 Erasmus+).

Seniori: Učenie cudzieho jazyka prospieva zdraviu, duši, nálade

Samostatnosť, lepšie fyzické a duševné zdravie, prevencia proti demencii a Alzheimerovej chorobe. Vedecké štúdie aj prax lektorov venujúcich sa seniorským skupinám potvrdzujú, že štúdium cudzieho jazyka dokáže oddialiť vznik a vývoj demencie. Učenie cudzích jazykov u seniorov podporujú aj iniciatívy Európskej únie.

Prečítajte si viac tu: https://www.aktuality.sk/clanok/722789/seniori-ucenie-cudzieho-jazyka-prospieva-zdraviu-dusi-nalade/