Opatrenie age managementu vo firemnej praxi (kurz, 3h)

Základy age managementu (AM) zoznamujú informatívne manažérov s konceptom pracovnej schopnosti ako základným predpokladom pre zavádzanie opatrení AM do praxe vo firmách a organizáciách štátneho aj verejného sektora. 

Komu je kurz určený:

Vyšší manažment, top management, riaditelia, vedúci pracovníci… 

Dozviete sa o:

– teoretických východiskách jednotlivých pilierov AM, terminológiou,

– koncepte pracovnej schopnosti

– ich väzbe na personálne procesy, ktoré s týmto konceptom pracujú

– validovaných metódach, ktoré zavádzanie AM podporujú  praxi

Obsah kurzu:

  • Age management, základné pojmy
  • Koncept pracovnej schopnosti a jeho jednotlivé faktory
  • Nástroje na meranie pracovnej schopnosti WAI 1.0, WAI 2.0
  • Vstupný AM audit
  • Interpretácia výsledkov merania pracovnej schopnosti vo väzbe na personálne procesy
  • Ako zavádzať age management do firemnej praxe – zdravé a udržateľné pracovné miesta
  • Príklady dobrej praxe
  • Diskusia, záver

Absolventi kurzu získajú Osvedčenie.

Cena: 85 € (nie sme platcami DPH)