Expert Work Ability Index 1.0 (kurz, 16h) – Pripravujeme

Úvod:

Work Ability Index je medzinárodne štandardizovaným a validovaným nástrojom na meranie pracovnej schopnosti, ktorý je základným predpokladom na získanie podkladových dát pre zavádzanie opatrení age managementu.

Poskytuje informácie o súčasnej i budúcej pracovnej schopnosti zamestnancov (fyzicky, duševne i kombinovane pracujúcich) vzhľadom na ich vek a ich zdravotný stav.

Bol vyvinutý v osemdesiatych rokoch minulého storočia Fínskym inštitútom pracovného zdravia so sídlom v Helsinkách. Od tej doby bol dôkladne vedecky testovaný, preložený do viac než 30 jazykov a celosvetovo používaný ako základný nástroj pre opatrenia na podporu zdravia na pracovisku.

Obsah aktivity nadväzuje na kurz Základy age managementu.

Komu je kurz určený:

  • odborníkom z oblasti pracovného lekárstva, psychológom, lektorom vzdelávania dospelých, facilitátorom…

Dozviete sa o:

-koncepte pracovnej schopnosti
-pravidlách ako merať  Work Ability Index (1.0)
-ako prakticky s týmto nástrojom pracovať 
-ako vyhodnocovať jeho výstupy.

Obsah:

Teoretická časť

  • Koncept pracovnej schopnosti
  • Jednotlivé faktory pracovnej schopnosti
  • Kontrolný test

Praktická časť

  • Príprava na použitie WAI, ochrana osobných údajov
  • Práca s WAI, zber dát
  • Práca s databázou
  • Interpretácia výsledkov merania pracovnej schopnosti

Po absolvovaní kurzu získate Osvedčenie Expert WAI 1.0: Work Abilitiy Index a možnosť používať autorizovaný český preklad dotazníkov Work Ability Index 1.0.

Cena: 505 € (nie sme platcom DPH)

Prihlaška: TU

Odborný garant: