Panelová diskusia

Age Management SR 2018 

21. november, Bratislava , Technopol

  • aktuálne potreby a prognózy trhu práce,
  • stimuly a bariéry v AM (politika, legislatíva, financovanie…),
  • zdieľanie a networking.