Pracovné stretnutie SAAM a ČAAM

PRÍPRAVA A DISKUSIA O:

  • Projekt pre strednú Európu – spolupráca s ASHOK,
  • príprava spoločných aktivít jeseň 2018 a jar 2019,
  • predstavenie projektu ADAM.

17. august 2018, Brno

0