Autorizovaný lektor profesijnej seniority (kurz, 24h), Brno – Pripravujeme

Skupinová metóda licencovaného programu Profesní seniorita® (profesíjna seniorita) je založená na aktívnej výučbe a metódach zameraných na hľadanie vlastných zdrojov účastníkov, na proaktívnom koučingu, ktorý je zameraný na hľadanie a nachádzanie vlastných riešení samotnými účastníkmi. Ide o učenie sa vlastnou činnosťou (learning-by-doing), vzájomné učenie sa v skupine, facilitáciu.

Hlavným cieľom kurzu je naučiť budúcich lektorov používať skupinovú metódu v súlade s metodikou FIOH. Pozrite si krátke video.

Základy programu boli vyvinuté na University of Michigan, (USA), modifikácia a vedecké overenie metódy bolo realizované expertmi Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), ktorí získali za program 1.cenu na medzinárodnej súťaži v kategórií príkladov dobrej praxe na konferencii Work, Stress, and Health 2008 vo Washingtone D.C., USA.

Komu je kurz určený:

– odborníkom z oblasti HR, lektorom vzdelávania dospelých, facilitátorom, koučom, poradcom v kariérovom poradenstve…

Dozviete sa o:

 • plánovaní, riadení kariéry a profesijnom rozvoji
 • zvládaní zmien spojených s prácou
 • Zostavení osobného akčného plánu pre rozvoj kariéry

Obsah kurzu:

 • Úvod do kurzu – predstavenie lektorov a skupinovej metódy
 • Profesijné ciele, silné a slabé stránky, práca a voľný čas – interaktívne metódy
 • Význam učenia sa nových vecí, podpora profesijného rozvoja, zvládanie zmien – interaktívne metódy
 • Pracovné role v organizáciách, pracovný kolektív, význam sociálnych sietí v práci a podpora pracovného výkonu
 • Duševná a pracovná pohoda, varovné signály stresu a syndrómu vyhorenia, akčný plán – interaktívne metódy
 • Nácvik vedenia peer-groups
 • Organizácia programu v ČR a v SR, zoznámenie s informačným systémom
 • Spätná väzba, ukončenie programu

Absolventi kurzu získavajú Certifikát autorizovaného lektora pre výučbu programu Profesní seniorita® na území ČR a SR. Absolventi uzatvárajú zmluvu medzi autorizovaným lektorom a držiteľom licencie programu Profesní seniorita® k realizácii programu podľa metodiky FIOH a sú zaradení do databázy autorizovaných lektorov programu tohto programu.

Lektor dostane Príručku lektora a Pracovný zošit účastníka, možnosť metodického vedenia po skončení kurzu, online konzultácie a môže využiť nácvik (8 h) skupinovej metódy po ukončení kurzu.

Cena:  870 € (nie sme platcom DPH)

Prihláška: TU

Odborný garant