Auditor age managementu (kurz, 8h) – Pripravujeme

Miesto konania:
Brno

Úvod:

Audítor age managementu (AM) pripravuje odborníkov, ktorí poznajú koncept pracovnej schopnosti ako základný predpoklad pre zavádzanie opatrení AM do praxe vo firmách a organizáciách štátnej aj verejnej správy. Poznajú teoretické východiská jednotlivých pilierov AM a ich väzbu na personálne procesy, ktoré s týmto konceptom pracujú. Vedia použiť štandardizované nástroje pre skenovanie ich naplňovania a vyhodnotiť získané dáta. Tento kurz nadväzuje na kurz Základy age managementu.

Komu je kurz určený:

Manažérom, špecialistom HR, …

Dozviete sa o:

  • príprave a spracovaní plánu zavádzania opatrení AM
  • koncepte pracovnej schopnosti ako základným pojmom (AM), štandardom auditu AM a s 
  • vyhodnocovaním jeho výstupov

Obsah:

  • Koncept pracovnej schopnosti a jeho jednotlivé faktory
  • Nástroje na meranie pracovnej schopnosti
  • Štandard auditu age managementu
  • Metódy a preverované oblasti
  • Piliere age managementu
  • Použitie nástroja pre sken jednotlivých pilierov AGMA 1.0
  • Závery auditu a návrh opatrení

Absolventi získajú Osvedčenie o absolvovaní kurzu Audítor AM a možnosť používať elektronický nástroj pre skenovanie jednotlivých pilierov AM (AGMA verzia 1.0).

Cena: 235 € (nie sme platcom DPH)

Prihláška:  TU

Odborný garant: