Záverečná konferencia projektu DIGICROSSGEN

Dňa 18. júna sa riaditeľka Ilona Hegerová zúčastnila odbornej diskusie ako panelistka na Záverečnej konferencii projektu DIGICROSSGEN: Medzigeneračné podnikanie na Slovensku v dobe digitalizácie: pragmatický prístup.

Diskusia bola zameraná na aplikovanie výsledkov projektu DIGICROSSGEN do praxe a bola organizovaná v rámci projektu APVV v spolupráci s organizáciou Slovak Business Agency (SBA) na Fakulte managementu UK.

Na konferencii sa predstavili výsledky projektu a spolu s hosťami z biznisu sa diskutovalo, prečo je v dobe digitalizácie dôležité hovoriť o medzigeneračnom podnikaní a spolupráci, ako medzigeneračnú spoluprácu a podnikanie podporiť, a ako aplikovať poznatky nášho výskumu pre zvýšenie medzigeneračného podnikateľského potenciálu.