Záverečná konferencia k programu Eramus+ Work Ability Management

Dňa 15. Júna 2023 sa uskutočnila ZÁVEREČNÁ MEDZINÁRODNÁ KONFERENCia PROJEKTU erasmus+ WORK ABILITY MANAGEMENT.

Slovenská asociácia age managementu sa úspešne zapojila do projektu Eramus+ Work Ability Management, ktorý práve touto konferenciou skončil. Ďakujeme partnerom, preodovšetkým českému tímu Age management o.s. za pomoc a podporu, tiež kolegom z Maďarska, Holandska a Nemecka.

Výstupy – odborné publikácie nájdete tu https://www.agemanagement.sk/category/clanky-a-videa/publikacie/.