Základy age managementu (kurz), Bratislava

Dňa 13. septembra 2023 sme realizovali kurz Základy age managementu.

Školenie lektorovala pani Ilona Štorová z Brna – naša dlhoročná partnerka a podporovateľka. Stretli sa odborníci z ministerstva práce, partneri z Učiacej sa Trnavy a ďalší. Okrem teoretických informácií sa dozvedeli, čo všetko majú kolegovia z AM ČR za sebou, aké majú praktické skúsenosti. ..a ozaj ich nie je málo…

Opäť sa nám rozrástli rady o tých, čo majú záujem aplikovať age management do praxe na Slovensku.

Tento kurz je základ pre ďalšie školenia AM.