Vzdelávanie 3. veku – príležitosť pre spoločnosť

Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie v spolupráci s Služby a Školení Mladá Boleslav organizujú medzinárodnú odbornú konferenciu zameranú na vzdelávanie seniorov.

Obsahové zameranie konferencie: „Aktuálne trendy vo vzdelávaní a rozvoji seniorov a starších dospelých“ (príprava na starnutie, metódy a formy vzdelávania, dobrovoľníctvo, age management, príprava firiem na starnutie zamestnancov s podporou vízie Priemyslu 4.0, podpora mentálnych a psychických zručností, možnosti a bariéry využívania moderných komunikačných technológií, medzigeneračné učenie a iné)

Pôvodne plánovaná vo Zvolene, ale kvôli pandémii bola realizovaná online. Za SAAM mala príspevok na konferencii Ilona Hegerová. Týkala sa zmapovania aktivít na Slovensku v rámci Projektu Erasmus + WAM. Príspevok si môžete pozrieť TU.