Valné zhromaždenie SAAM

Termin: 21. marca 2023 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie age managementu, o.z. (SAAM).

Na obdobie troch rokov bol zvolený nový výbor a dozorná rada. Čakajú nás dôležité úlohy, hlavne osveta a komunikácia o age managemente a naštartovanie odborných komisií – rád, ktoré budú zastrešovať jednotlivé oblasti činnosti asociácie.

Rady budú pomáhať výboru napĺňať zadané ciele, predovšetkým budovať asociáciu ako strešnú organizáciu v oblasti age managementu v SR a jej poslanie:

1. podporiť  zmenu postojov k veku, boj proti vekovým stereotypom a vekovej diskriminácii,

2. zvyšovať prestíž a autoritu konceptu age managementu,

3. rozvíjať spoluprácu s relevantnými subjektmi na národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti výmeny skúsenosti a prenosu dobrej praxe.